Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
351 - 360 van 465

Betaalbaarheid van de Zorg

E-learning - Medical Business - Online
Wouter Bos, bestuursvoorzitter van het VUmc, vertelt in deze online course hoe de financiering van ons zorgstelsel op macro- en microniveau geregeld is. Het is als arts belangrijk om hier van op de hoogte te zijn, zodat je begrijpt hoe en waarom politieke keuzes gemaakt worden waarom dit van invloed...
Accreditatie in aanvraag | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

Personalized Health

E-learning - Medical Business - Online
“Personalized health” gaat over de technologische ontwikkelingen waarvan verwacht wordt dat ze het zorglandschap gaan veranderen. Niet zo zeer een nog betere MRI, of een operatierobot, maar meer de grootschalige verschuiving van initiatief en informatie naar de patiënt, hoe technolo...
Accreditatie in aanvraag | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

Medisch leiderschap

E-learning - Medical Business - Online
Medisch Leiderschap is hot en happening. Algemeen directeur van de artsenfederatie KNMG, Wendela Hingst, duikt met deze online course middenin deze ontwikkelingen en discussies. Om handvatten te bieden in de discussie rondom dit onderwerp gaat de eerste video van deze online course in op de vraag &...
Accreditatie in aanvraag | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

EKC-basiscursus

Opleiding - LINKH - Ermelo, Nederland
Deze cursus leidt huisartsen op tot Erkend KwaliteitsConsulent (EKC). Sedert 1 januari 2010 is het voor de accreditering van groepsbijeenkomsten (toetsgroepen, FTO, etc.) verplicht een EKC in de groep te hebben. De toekomstige accreditering van huisartsenpraktijken zal allerlei vragen oproepen naar...
13 punten | € 615.00 | dinsdag 14 mei 2019 t/m woensdag 15 mei 2019

Marktwerking in de zorg

E-learning - Medical Business - Online
In deze online course gaat Marco Varkevisser, universitair hoofddocent aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, in op marktwerking in de zorg. Marktwerking vormt op dit moment de essentie van ons zorgsysteem. Begrip van de drijfveren en prikkels binnen dit systeem leidt op drie man...
Accreditatie onbekend | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar
Iedere professional krijgt van tijd tot tijd te maken met conflicten, met patiënten en/of collega¬ís. Hoe geef je jouw behoeften aan zonder daarmee de ander tegen je in het harnas te jagen? En hoe zorg dat je ervoor dat een ander naar je luistert en jij de ander echt kunt horen ondanks tijdsdruk...
4 punten | € 195.00 | donderdag 16 mei 2019 | 13:00u - 17:30u
De huisarts heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase waarbij hij voor de behandeling van soms complexe cardiale of pulmonale problematiek aangewezen is op eigen kennis en kunde. Het hebben van up-to-date kennis over diagnostiek en beleid zijn van doorslaggevende w...
Accreditatie onbekend | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

EKC-vervolgcursus: Verdieping in onderwijsmethoden

Congres - LINKH - Baarn, Nederland
In de EKC-basiscursus wordt al uitgebreid ingegaan op onderwijsmethoden. Welke zijn het meest geschikt voor toetsgroepen? Hoe kun je variatie aanbrengen in je onderwijs? In deze vervolgcursus wordt hier nog dieper op ingegaan. Aan de hand van theoretische onderbouwing krijgen de deelnemers meer i...
4 punten | € 195.00 | donderdag 16 mei 2019 | 08:30u - 13:00u

Lean werken

Cursus - LHV Academie - Breda, Nederland
Lean werken helpt u te richten op hoofdzaken in uw praktijkvoering: wat voegt écht waarde toe? Het gaat om procesverbetering als normaal onderdeel van het werk, waarbij elke medewerker verantwoordelijk is voor het eigen handelen. Gevolg? Meer uitdaging, plezier en productiviteit. Leerdoel...
4 punten | € 390.00 | donderdag 13 juni 2019 | 18:00u - 22:00u

Lean werken

Cursus - LHV Academie - Duiven, Nederland
Lean werken helpt u te richten op hoofdzaken in uw praktijkvoering: wat voegt écht waarde toe? Het gaat om procesverbetering als normaal onderdeel van het werk, waarbij elke medewerker verantwoordelijk is voor het eigen handelen. Gevolg? Meer uitdaging, plezier en productiviteit. Leerdoel...
4 punten | € 390.00 | donderdag 12 september 2019 | 18:00u - 22:00u

351 - 360 van 465
- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl